Επικοινωνία

26813 03059

Στείλτε μας email!

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Μήνυμα:

Το μήνυμα μας σας παραδόθηκε! Close this notice.

Ζωή Υγεία Σύνταξη

Υγεία-Ζωή-Σύνταξη

Ευχαριστούμε, σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας Close this notice.

Οχήματα

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Στοιχεία οχήματος/σκάφους:

Ευχαριστούμε, σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας Close this notice.

Αστική Ευθύνη Περιουσία

Ευχαριστούμε, σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας Close this notice.

Ασφαλειες Υγειας

Υγείας

“Πρώτα η υγεία”, λέει μια γνωστή φράση. Και όχι τυχαία. Η καλή υγεία είναι βάση και προϋπόθεση για ό,τι κι αν κάνουμε.
Μέσα από τις Ασφαλίσεις Υγείας, εξασφαλίζετε αποκατάσταση της υγείας σας σε περίπτωση ασθένειας, καθώς και αντιμετώπιση μιας προσωρινής ή μόνιμης ανικανότητας, που μπορεί να έρθει ως επακόλουθο. Αποκτάτε πρόσβαση στις πλέον αναβαθμισμένες ποιοτικά και εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες φροντίδας της υγείας και αποφεύγετε τις μεγάλες σειρές αναμονής, αντιμετωπίζοντας έτσι τις ελλείψεις και δυσλειτουργίες του συστήματος της δημόσιας ασφάλισης.


Περισσότερα

Οι καλύψεις σε ένα συμβόλαιο Ασφάλισης Υγείας μπορεί να είναι:
• Νοσοκομειακή, δηλαδή κάλυψη για προβλήματα υγείας που απαιτούν νοσηλεία
• Εξω-νοσοκομειακή, δηλαδή κάλυψη για πρόβληματα υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία
• Ανικανότητα, δηλαδή αποζημίωση / αναπλήρωση απωλειών που προκαλούνται από ασθένεια, ατύχημα ή αναπηρία.
Μια σημαντική παράμετρος στην ασφάλιση υγείας είναι η εγγυημένη ανανέωση των καλύψεων. Όλα τα συμβόλαια Ασφάλισης Υγείας είτε ετήσιας ανανέωσης είτε μακροχρόνια προσφέρουν εγγυημένη ανανεωσιμότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είστε βέβαιοι για τη διατήρηση της ασφαλιστικής σας κάλυψης για όσο χρόνο έχει οριστεί η διάρκειά της στο ασφαλιστήριό σας, και ανεξάρτητα από την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας σας.
Η Ασφάλιση Υγείας μπορεί να έχει τη μορφή ατομικών συμβολαίων (ασφάλιση μεμονωμένων προσώπων, ως ιδιωτών) ή ομαδικών συμβολαίων (ασφάλιση ομάδων προσώπων, όπως των εργαζομένων μιας επιχείρησης).
Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να περιέχει αμιγώς καλύψεις υγείας, ή μπορεί να έχει ως βασική ασφαλιστική κάλυψη αυτή της ζωής ή της σύνταξης, και οι καλύψεις υγείας να παρέχονται ως «συμπληρωματικό συμβόλαιο» ή «προσάρτημα» στο συμβόλαιο της βασικής κάλυψης ζωής.


ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συνταξιοδοτικά

Όταν σταματήσετε να δουλεύετε έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τη ζωή κάνοντας πολλά πράγματα που δεν προλαβαίνατε πριν.

Παρά τις σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό τοπίο της χώρας και την αβεβαιότητα που επικρατεί όσον αφορά τα μελλοντικά εισοδήματα, εσείς μπορείτε να πάρετε το μέλλον στα χέρια σας και να φροντίσετε γι’ αυτό όσο είναι νωρίς, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο και μετά τη συνταξιοδότησή σας.

Σήμερα, όλο και περισσότεροι Έλληνες συνειδητοποιούν ότι τα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα της ιδιωτικής ασφάλισης θα τους επιτρέψουν να χαρούν τη ζωή τότε ακριβώς που θα έχουν στη διάθεσή τους τον πολυπόθητο χρόνο. Κατανοώντας απόλυτα τις οικονομικές συνθήκες και τις απαιτήσεις του σήμερα αλλά και τις ανησυχίες για το αύριο, σχεδιάζουμε και προσφέρουμε λύσεις σε κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται πραγματικά για τη κάλυψη των συνταξιοδοτικών του αναγκών.


Περισσότερα

Με τα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα εξασφαλίζετε μια καλύτερη ζωή, γιατί μπορείτε:
Να διατηρήσετε ένα καλό βιοτικό επίπεδο ισοβίως, χωρίς να αλλάξετε συνήθειες και τρόπο ζωής όταν συνταξιοδοτηθείτε.
Να προγραμματίσετε το μέλλον σας σήμερα.
Να εξασφαλίσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Να έχετε σύνταξη και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Να επιλέξετε εσείς πώς θα καταβάλλετε τα ασφάλιστρά σας, το επιθυμητό ποσό μηνιαίας σύνταξης και την ηλικίας έναρξης καταβολής της σύνταξης.


ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ

Ασφάλειες Ζωής

Οι Ασφαλίσεις Ζωής περιλαμβάνουν την κάλυψη κινδύνων που απειλούν τη ζωή μας αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της. Στόχος των Ασφαλίσεων Ζωής είναι ακόμα και ένα τραγικό γεγονός να έχει τις μικρότερες δυνατές συνέπειες για μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα καθώς και να μας εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες ζωής σε μεγαλύτερες ηλικίες.


Περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Ζωής μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν καλύψεις ασθένειας και ατυχημάτων με τη μορφή προσθήκης σε ένα βασικό ασφαλιστικό συμβόλαιο ζωής.
Έτσι, οι βασικές καλύψεις των Ασφαλίσεων Ζωής είναι οι ακόλουθες :
• Αναπλήρωση εισοδήματος λόγω πρόωρου θανάτου
• Σύνταξη
• Ανικανότητα / αναπηρία
• Ασθένεια
Ανάλογα με το περιεχόμενο της κάλυψης, οι ασφαλίσεις ζωής διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Αποταμίευση: δηλαδή η ασφάλιση αποβλέπει στη συσσώρευση κεφαλαίου που θα σας αποδοθεί στη λήξη του ασφαλιστικού σας συμβολαίου, είτε με τη μορφή σύνταξης, είτε με τη μορφή εφάπαξ.
Προστασία: δηλαδή η ασφάλιση αποβλέπει στην κάλυψη για το ενδεχόμενο θανάτου, ασθένειας ή ατυχήματος ή των συνεπειών τους (π.χ. νοσοκομειακά έξοδα, απώλεια εισοδήματος, ανικανότητα, αποπληρωμή υποχρεώσεων).


Ασφαλειες Οχηματων

Αυτοκίνητο - Οχήματα

Με την Ασφάλιση Αυτοκινήτου φροντίζετε για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των συνεπειών ενός πιθανού τροχαίου ατυχήματος, αλλά και για την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσής σας να έχετε το όχημά σας ασφαλισμένο.
Η Ασφάλιση Αυτοκινήτου αφορά την ασφάλιση κάθε τύπου οχήματος. Οι καλύψεις της διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, την υποχρεωτική κάλυψη - την οποία όλα
τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν από τον νόμο - και τις προαιρετικές καλύψεις, που συμπληρώνουν την υποχρεωτική κάλυψη.
Υποχρεωτική κάλυψη


Περισσότερα

Κάθε σύγχρονο και ευνομούμενο κράτος έχει ως προτεραιότητα την προστασία των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα καθώς και τη διασφάλιση της αποκατάστασής τους. Για αυτό, εδώ και δεκαετίες, έχει καθιερωθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ο θεσμός της υποχρεωτικής ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.
Με βάση την υποχρεωτική ασφάλιση, η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που μπορεί να προκαλέσουν σε τρίτους οι υπαίτιοι τροχαίων ατυχημάτων. Λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα της, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Αυτοκινήτου είναι η πιο διαδεδομένη στο καταναλωτικό κοινό ασφαλιστική κάλυψη.
Προαιρετικές Ασφαλίσεις Οχημάτων
Πέρα από την υποχρεωτική από τον νόμο κάλυψη, προσφέρονται και προαιρετικές ασφαλίσεις του κλάδου αυτοκινήτου. Με αυτές φροντίζετε να έχετε κάλυψη και σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Έτσι, απολαμβάνετε μεγαλύτερη προστασία.
Οι πιο σημαντικές από τις προαιρετικές καλύψεις είναι οι ακόλουθες:
• η μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από ατύχημα, ακόμα και εάν βαρύνεστε εσείς με την υπαιτιότητα του ατυχήματος
• η ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη
• η ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής αυτοκινήτου, με την οποία αποζημιώνεστε σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου σας
• η κάλυψη ζημιών στα υάλινα μέρη του αυτοκινήτου σας
• η κάλυψη ζημιών στο αυτοκίνητό σας από φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα κλπ)
• η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από τρομοκρατικές ενέργειες
• η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων
• η κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών
• η κάλυψη εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου
• η κάλυψη υλικών ζημιών του αυτοκινήτου σας από την πρόκληση ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα.
Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία σας είναι και οι παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις που μπορεί να συνοδεύουν την ασφάλιση οχήματός σας:
• η κάλυψη οδικής βοήθειας
• η κάλυψη νομικής προστασίας
• η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις παραπάνω καλύψεις, θα πρέπει να απευθύνεστε στην ασφαλιστική σας εταιρία ή στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που σας εξυπηρετεί. Επειδή οι επιλογές σας είναι πολλές και οι συνδυασμοί των καλύψεων μπορεί να διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία, είναι σημαντικό να ζητάτε εμπεριστατωμένες διευκρινίσεις για κάθε πιθανή επιλογή.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Περιουσία

Η ακίνητη περιουσία σας σημαίνει πολλά για σας. Είναι το σπίτι που αποκτήσατε με θυσίες. Είναι τα γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Είναι άλλα κτίρια που βρίσκονται στην κατοχή σας και σας εξασφαλίζουν εισόδημα. Είναι το νοικοκυριό ή ο επαγγελματικός εξοπλισμός που βρίσκεται μέσα στα ακίνητά σας.
Με την Ασφάλιση Περιουσίας φροντίζετε για την προστασία των ακινήτων σας και του περιεχομένου τους απέναντι σε μια σειρά από κινδύνους, όπως πυρκαγιά, κλοπή, σεισμός, πλημμύρα και άλλες φυσικές καταστροφές.
Ασφάλιση Πυρός και συναφείς κίνδυνοι
Βασικότερη (και παλαιότερη) μορφή της ασφάλισης περιουσίας αποτελεί η ασφάλιση πυρός, η οποία προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη της περιουσίας σας για οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από πυρκαγιά. Καλύπτει τη βλάβη της περιουσίας σας από πυρκαγιά, καθώς επίσης και την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν κατά τη διάγνωση, αποτροπή ή περιστολή της πυρκαγιάς, όπως τα έξοδα κατάσβεσης και κατεδάφισης.


Περισσότερα

Εκτός από την κάλυψη του κινδύνου της πυρκαγιάς, άλλοι σχετικοί με την περιουσία σας κίνδυνοι, οι οποίοι μπορούν να καλυφθούν με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσίας είναι οι εξής:
• Έκρηξη (εσωτερική ή εξωτερική) ή άλλα παρεμφερή συμβάντα
• Φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, σεισμός)
• Κλοπή*
• Τρομοκρατικές ενέργειες ή κοινωνική αναταραχή*
• Διαρροή σωληνώσεων, δηλαδή αποκατάσταση της
ζημιάς που προκάλεσε το νερό στο ακίνητο (κτίριο και περιεχόμενο), τα έξοδα του υδραυλικού που επισκεύασε τη ζημιά κτλ
• Ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από καλυπτόμενο κίνδυνο
• Έξοδα μεταστέγασης σε περίπτωση ζημιάς
• Αστική ευθύνη πυρκαγιάς και νερών (αν
προξενηθούν ζημιές σε όμορη ιδιοκτησία)
• Απώλεια κερδών / εισοδήματος σε περίπτωση
διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης
Επιπλέον, προσφέρεται και εξασφάλιση των ενοικίων που λαμβάνετε σε περίπτωση ζημιάς στο ακίνητο που εκμισθώνετε.
Τεχνικές Ασφαλίσεις
Στον Κλάδο Περιουσίας περιλαμβάνονται και οι λεγόμενες τεχνικές ασφαλίσεις. Με τα συμβόλαια αυτά ασφαλίζονται μεγάλα ή μικρά τεχνικά έργα υποδομής (π.χ. οδικοί άξονες, σιδηροδρομικά έργα, υδραυλικά έργα, ενεργειακά έργα και εγκαταστάσεις κ.λπ.), δημόσια, ιδιωτικά ή /και συγχρηματοδοτούμενα, που εκτελούνται και λειτουργούν κάτω από μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης, σε οποιαδήποτε φάση βρίσκονται (κατασκευή/ανέγερση ή λειτουργία).
Τα ασφαλιστήρια Τεχνικών Ασφαλίσεων προσφέρουν κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου. Έτσι παρέχουν την ευρύτερη δυνατή προστασία και είναι πιο εύκολο να προσδιοριστεί εάν κάποιος κίνδυνος είναι καλυπτόμενος ή μη.
Συγκεκριμένα καλύπτονται:
• δομικές μηχανές εργοληπτριών εταιριών
• έργα υποδομής πολιτικού μηχανικού
αποπερατωμένα ή εν λειτουργία
• ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός βιομηχανικών
εγκαταστάσεων κάθε τύπου
• μονάδες παραγωγής ενέργειας κάθε μορφής
(Υδροηλεκτρικά φράγματα, Αιολικά Πάρκα,
Φωτοβολταϊκά Πάρκα κ.ά.)
• ηλεκτρονικός εξοπλισμός (εξοπλισμός
πληροφορικής, ιατρικός εξοπλισμός,
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ά.)
• μηχανική βλάβη ψυκτικών θαλάμων και αλλοίωση
των εμπορευμάτων που φυλάσσονται μέσα σε αυτούς σαν απόρροια μηχανικής βλάβης τους.
Σημειώνεται ότι ο κλάδος Τεχνικών ασφαλίσεων παρέχει τη δυνατότητα στον εκάστοτε ασφαλισμένο να καλύψει και την απώλεια κέρδους που προκύπτει για την ασφαλισμένη επιχείρηση σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου κίνδυνου.


ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αστική ευθύνη

Το λάθος είναι μέσα στη ζωή. Κάποιες φορές λανθασμένοι χειρισμοί μας μπορεί να ζημιώσουν
τρίτους και αυτοί με τη σειρά τους να εγείρουν απαιτήσεις εναντίον μας.
Με την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, φροντίζουν να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε τρίτους, αποκαθιστώντας τη ζημιά που προκάλεσαν με πράξη ή παράλειψή τους.
Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης ο ασφαλιστής καλύπτει τις δαπάνες σας που απορρέουν από την απόκρουση και την ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων σε βάρος σας για ζημίες που προκλήθηκαν σε αυτούς (τρίτους) από αμέλειά σας.


Περισσότερα

Ορισμένες από τις ασφαλιστικές λύσεις που παρέχει σήμερα ο κλάδος αστικής ευθύνης είναι:
• ασφάλιση αστικής ευθύνης μικρών / μεγάλων επιχειρήσεων και εργοστασιακών μονάδων
• ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης παρόχων υπηρεσιών, όπως π.χ. ιατρών, φαρμακοποιών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, λογιστών, διαμεσολαβούντων, τουριστικών πρακτόρων
• ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη
• ασφάλιση αστικής ευθύνης για ελαττωματικά
προϊόντα
• ασφάλιση αστικής ευθύνης διευθυντών &
στελεχών διοίκησης (D&O)
• ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης
• ασφάλιση κλινικών μελετών και δοκιμών φαρμάκων
• ασφάλιση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών
κινδύνων

Ο κλάδος ασφάλισης αστικής ευθύνης είναι ένας ιδιαίτερα σύνθετος και αναπτυσσόμενος στη χώρα μας ασφαλιστικός κλάδος. Οι ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει αποτελούν χωρίς αμφιβολία σημαντικό εργαλείο για την προστασία και ανάπτυξη της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.


ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

Σκάφη

Η ασφάλιση του σκάφους σας είναι υποχρεωτική από τον Νόμο και το ασφάλιστρο καθορίζεται κυρίως από την ιπποδύναμη της μηχανής ενώ σε κάποιες εταιρείες ενδέχεται να παίξει ρόλο και η ηλικία του χειριστή.
Αν το σκάφος διαθέτει μηχανή μέγιστης ιπποδύναμης πάνω από 15HP τότε είναι απαραίτητο να έχετε Άδεια Χειριστού Ταχύπλοου Σκάφους, την οποία μπορείς να αποκτήσεις μετά από ειδικές εξετάσεις.
Σημαντικό!
Αν θέλεις να κάνεις χρήση του σκάφους σου για θαλάσσια σπορ όπως σκι, μπανάνα, αλεξίπτωτο κ.λπ. πρέπει να το δηλώσεις στην ασφαλιστική εταιρεία ώστε να υπολογιστεί το σχετικό επασφάλιστρο και κυρίως να καλυφθεί πιθανό ατύχημα κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων!

Διεύθυνση

Ναστούλης Ασφάλειες

Αμβρακίας 18
Άρτα, ΤΚ.47100

Επικοινωνία

E-mail:
info@nastoulis.gr

2681303059

Ωράριο 9:00πμ - 9:00μμ